+382 69 069 598, +382 69 021 131, +382 67 847 245, +382 20 262 173

Naše usluge

Naše usluge

Tahoservis Perović  pruža usluge:

 • pregled analognih i digitalnih tahografa sa izdavanjem uvjerenja o ispravnosti tahografa ( baždarenje );
 • ugradnja svih VDO tahografa, davača impulsa i instalacija za vezu tahograf-davač impulsa;
 • demontaža tahografa;
 • dijagnostike ispravnosti tahografa;
 • kontrola analognih i digitalnih tahografa;
 • popravke svih vrsta VDO tahografa;
 • arhiviranje i analiza podataka sa kartice vozača;
 • arhiviranje i analiza podataka sa digitalnog tahografa;
 • plombiranje tahografa i svih tahografskih veza;
 • pregled taksimetara;
 • ugradnja taksimetara sa pratećom instalacijom;
 • baždarenje taksimetara.